phone_round.svg
SEKRETARIAT
15 841 67 03

Duże wsparcie dla niżańskiego Szpitala w zakupie nowego sprzętu i aparatury medycznej.

26.01.2023 Ogólne

W dniu 20 stycznia 2023 r. w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku odbyła się uroczystość przekazania nowego sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nisku. Podczas zorganizowanej z tej okazji konferencji podsumowane zostały zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku, w tym odbiór inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II – CZĘŚĆ I (stan surowy zamknięty)”.
W uroczystości zorganizowanej przez dyrektora SPZZOZ w Nisku Pawła Tofila uczestniczyli również: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej lek. Leszek Tondel i Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Tomasz Maluga.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Zdrowotnych w Nisku zapewnia na terenie Powiatu Niżańskiego ochronę zdrowotną mieszkańcom, w tym opiekę całodobową, nocną i świąteczną opiekę POZ. W dużej mierze, jakość świadczonych w nim usług uzależniona jest od wyposażenia, jakim dysponuje kadra medyczna. Dlatego też Powiat, wychodząc na przeciw potrzebom placówki, w celu otrzymania dofinansowania na wsparcie finansowe lecznicy, w 2022 roku złożył wniosek do Ministra Finansów na realizację zadania pn. „Wzmocnienie potencjału SPZZOZ poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego celem poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych”. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i Powiat pozyskał dla Szpitala dotację w wysokości 1279641,24 zł. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to kwota 1620824,88 zł. Dotację uzupełniły środki własne Powiatu Niżańskiego w wysokości 332755,35 zł. oraz SPZZOZ 8428,29 zł.
– Rokrocznie udaje się nam, jako samorządowi, pozyskać środki dla Szpitala Powiatowego w Nisku. Pozyskana w ub. roku kwota prawie 1,3 mln zł ze środków Ministra Finansów, jest kwotą znaczącą, dzięki której udało się zakupić bardzo potrzebny sprzęt i aparaturę medyczną. Otrzymanego dofinansowania na pewno nie byłoby, gdyby nie wielkie zaangażowanie Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera, który wsparł nas w sposób maksymalny, wskazując możliwości pozyskania tych środków. Kieruję do Pana Ministra wielkie słowa uznania i wdzięczności, że jako Poseł na Sejm RP, jako reprezentant naszej społeczności, bliskie są mu nasze potrzeby i problemy, pomaga nam je rozwiązywać poprzez wsparcie i okazywaną pomoc. Cieszymy się Panie Dyrektorze, że zakupione urządzenia już pracują w naszym Szpitalu i służą naszym pacjentom – mówił Starosta Robert Bednarz.
Otrzymane i przekazane Szpitalowi środki dotacji zostały spożytkowane na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji procedur medycznych stosowanych w hospitalizacjach SPZZOZ w Nisku.
Zakup sprzętu i aparatury był niezbędny i bardzo ważny dla Szpitala z uwagi na techniczne i technologiczne zużycie używanych dotychczas urządzeń, które destabilizowały pracę lekarzy i personelu. Obecny standard wykonywanych badań zwiększył się, co zapewniło lepsze warunki leczenia w powiecie.
Wśród zakupionych sprzętów znalazły się 2 szt. autoklawów 4-jednostkowych, które znalazły swoje zastosowanie w sterylizatorni, zastępując 18-letni sprzęt. Czynna i dobrze wyposażona sterylizatornia zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość sterylnego wyrobu medycznego, który odpowiada zapotrzebowaniu sal operacyjnych, oddziałów szpitalnych, poradni i pracowni diagnostycznych. Ponadto, zakupione zostały 4 endoskopy (2 widekolonoskopy i 2 wideogastroskopy), które są w użyciu w Pracowni Endoskopowej. Napęd ortopedyczny o dużej mocy z osprzętem stał się wyposażeniem Bloku Operacyjnego, uzupełniając ten mocno wyeksploatowany. Sprzęt jest niezbędny do wykonywania zabiegów wymiany stawów biodrowych i kolanowych, których w szpitalu wykonywanych jest coraz więcej.
Kolejnym nowym sprzętem jest diatermia na salę operacyjną chirurgiczną. To narzędzie chirurgiczne, które wykorzystuje się przede wszystkim do cięcia i usuwania zmian chorobowych.
Również Izba Przyjęć wzbogaciła się o nowy aparat usg dwugłowicowy, niezbędny do postawienia niejednokrotnie trafnej diagnozy. Poprawił on znacząco jakość świadczonych usług medycznych.
– Gratuluję Panu Staroście Robertowi Bednarzowi i Panu Dyrektorowi Pawłowi Tofilowi przeprowadzonych inwestycji. Jestem przekonany, że będą one służyć do jeszcze lepszego i jeszcze szybszego leczenia pacjentów. Takie są oczekiwania, bo każdy, kto potrzebuje pomocy medycznej, chce być szybko i dobrze wyleczony, i to jest zrozumiałe oczekiwanie każdego z nas, Myślę, że nowe zakupy, które zostały zrealizowane w roku 2022, właśnie do tego się przyczynią. Panie Starosto, gratuluję tych przedsięwzięć inwestycyjnych – mówił podczas konferencji Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.
Swoją wdzięczność za okazaną Szpitalowi pomoc, na którą zawsze Szpital może liczyć, wyraził również Dyrektor Paweł Tofil, który podziękował Ministrowi Weberowi, Staroście Niżańskiemu, Zarządowi i Radzie Powiatu Niżańskiego, za wszelkie formy okazywanego wsparcia, bez którego Szpital niżański nie mógłby funkcjonować i służyć dla dobra mieszkańców naszego Powiatu.

Galeria zdjęć

psim_small.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, zgadzasz się na ich używanie. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.