phone_round.svg
SEKRETARIAT
15 841 67 03

Wymagane dokumenty podczas przyjęcia do Szpitala, w Poradni Specjalistycznej

Każda osoba która korzysta z usług SPZZOZ w Nisku (podczas pobytu na oddziale, izbie przyjęć czy w poradniach specjalistycznych) powinna posiadać aktualny dowód ubezpieczenia w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ;

- DLA ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy;
- DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- DLA UBEZPIECZONYCH W KRUS - legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie;
- DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW - legitymacja emeryta/rencisty lub aktualny odcinek emerytury/renty;
- DLA BEZROBOTNYCH - aktualne zaświadczenie z urzędu pracy;
- DLA UBEZPIECZONYCH DOBROWOLNIE - umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki;
- DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UBEZPIECZONYCH - dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury/renty.
W przypadku członków rodziny - dzieci, które ukończyły 18 rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.
W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ i braku dokumentów potwierdzających ubezpieczenie osoba może złożyć na piśmie oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia, biorąc odpowiedzialność prawną za prawdziwość złożonego oświadczenia.

psim_small.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, zgadzasz się na ich używanie. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.