phone_round.svg
SEKRETARIAT
15 841 67 03

Twoje prawa po poronieniu lub martwym urodzeniu

Niezależnie od czasu zakończenia ciąży przysługują Ci prawa:
- do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC),
- do pochówku dziecka,
- do odebrania zasiłku pogrzebowego (4 000 zł),
- do urlopu macierzyńskiego (56 dni),
- możliwość odszkodowania z dodatkowej polisy ubezpieczeniowej (w zależności od zapisu w umowie).

Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Po stracie dziecka szpital ma obowiązek wydać Kartę Martwego Urodzenia, jednak aby to było możliwe, płeć dziecka musi być określona. Na podstawie tego dokumentu możecie zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, który wyda Wam akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się ono martwe. Prawo do rejestracji dziecka dotyczy także tych dzieci, które zostały poronione poza szpitalem. Rejestracja dziecka umożliwi skorzystanie z urlopu macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego.
Jeżeli do straty doszło na wczesnym etapie ciąży, lekarz może nie mieć możliwości określenia płci dziecka na podstawie badań organoleptycznych. Aby w takim przypadku otrzymać Kartę Martwego Urodzenia i skorzystać z należnych praw, można zdecydować się na badania genetyczne płci na własny koszt.

Pogrzeb.
Decyzja o tym, co będzie działo się z ciałem dziecka, należy tylko i wyłącznie do rodziców. Możecie pozostawić je w szpitalu lub zdecydować się na odbiór ciała i zorganizowanie pochówku.
Pochówek jest możliwy również wtedy, gdy płeć dziecka nie została ustalona. W takim przypadku można odebrać w szpitalu kartę zgonu, na podstawie której możliwy jest jednak tylko pochówek (bez możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy i urlop macierzyński).
W celu organizacji pogrzebu należy udać się wybranego domu pogrzebowego i zarządcy cmentarza. Jeśli jesteście wierzący, możecie udać się również do księdza czy innego duchownego. Co ważne, kościół katolicki umożliwia przeprowadzenie pogrzebu dla dzieci martwo urodzonych bez chrztu.

Zasiłek pogrzebowy.
Bez względu na czas zakończenia ciąży przysługuje Wam również zasiłek pogrzebowy na organizację pochówku dziecka. Aby go otrzymać, należy przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń (np. faktury) oraz akt urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym.
Zasiłek aktualnie wynosi 4 000 zł, wypłacany jest po pogrzebie.
Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia poronienia.

Urlop macierzyński.
Zgodnie z Artykułem 180 §1 kodeksu pracy matce (będącej pracownicą) po poronieniu i urodzeniu martwym przysługuję prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego lub zasiłku, jeżeli przebywa w tym czasie na urlopie macierzyńskim.
Wymaga to przedstawienia w pracy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

Poznanie przyczyn poronienia.
Badania takie są refundowane tylko w ograniczonym zakresie i najczęściej dopiero po wystąpieniu 2-3 poronień z rzędu. NFZ w ogóle nie refunduje badań genetycznych, które mogą być wykonane bezpośrednio u zmarłego dziecka.

Postępowanie krok po kroku.
Podjęcie decyzji o pochówku dziecka.
Ewentualne badania genetyczne w laboratorium testów DNA (i wcześniejsze poinformowanie personelu szpitala o chęci realizacji takich badań).
Otrzymanie w szpitalu karty zgonu i karty martwego urodzenia dziecka (jeśli płeć dziecka została określona).
Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu 3 dni od dnia wystawienia karty martwego urodzenia.
Wydanie aktu urodzenia dziecka (z adnotacją o martwym urodzeniu) przez USC.
Przedstawienie pracodawcy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka w celu uzyskania urlopu macierzyńskiego.
Organizacja pogrzebu i pożegnanie dziecka.
Przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń oraz aktu urodzenia dziecka w ZUS.
Otrzymanie zasiłku z ZUS (4 000 złotych).

psim_small.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, zgadzasz się na ich używanie. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.