phone_round.svg
SEKRETARIAT
15 841 67 03

Funkcjonowanie

Cel i zadania
Statutowym celem funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku jest ochrona ludności poprzez udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. Placówka zakresem świadczonych usług obejmuje mieszkańców powiatu niżańskiego.

Zadania statutowe:
1) sprawowanie stacjonarnej opieki w specjalnościach reprezentowanych przez Zakład
2) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych przez poradnie działające przy Zakładzie
3) zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
4) prowadzenie kompleksowej rehabilitacji i leczniczego usprawnienia przez dział fizjoterapii
5) wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie, zakłady i laboratoria diagnostyczne
6) prowadzenie działalności w zakresie Ratownictwa Medycznego
7) szerzenie oświaty zdrowotnej
8) realizacja programów profilaktycznych i promocja zdrowia
9) ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zakładu, w szczególności personelowi wykonującemu zawody medyczne
10) prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej wykonywanie działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami, polegającej między innymi na:
a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele związane z potrzebami bytowymi pracowników i pacjentów,
b) sterylizacji narzędzi,
c) wynajmie powierzchni reklamowych,
d) świadczeniu usług parkingowych,
e) świadczeniu usług transportu sanitarnego,
f) wydzierżawianiu części placu.

Zarządzanie
Podmiotem tworzącym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku jest Powiat Niżański. SPZZOZ jest samodzielną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Na czele zakładu stoi dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności.
Przy SPZZOZ w Nisku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym dyrektora.

psim_small.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, zgadzasz się na ich używanie. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.