phone_round.svg
SEKRETARIAT
15 841 67 03

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie kopii, wyciągów, odpisów, wydruku, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.
Dokumentacja medyczna udostępniania jest na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej.
Wniosek należy złożyć w Archiwum Szpitala, bądź przesłać pocztą na adres:
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1. Można również przesłać skan wniosku na adres: archiwum@szpital-nisko.pl, bądź złożyć telefoniczne zlecenie wydania dokumentacji medycznej pod numerami telefonu: 15 841 67 15 lub 15 841 67 14.
Wnioskowaną dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Szpitala, po uprzednim telefonicznym kontakcie przez pracownika odpowiedzialnego za jej przygotowanie, w dni powszednie w godzinach 08:00- 14:00.
Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Za udostępnienie dokumentacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku pobiera opłatę, która ustalona jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku praw pacjenta. Wysokość opłat zamieszczona jest w cenniku szpitala. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Analiz i Rozliczeń pod numerami telefonu: 15 841 67 15 lub 15 841 67 14.

Dokumenty do pobrania:

psim_small.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, zgadzasz się na ich używanie. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.