phone_round.svg
SEKRETARIAT
15 841 67 03

Historia

1870 - Staraniem rodziny Ressegieur - właścicieli Niska - przy ulicy Sandomierskiej powstał zakład typu szpitalnego na 12 łóżek o charakterze "przyfabrycznym" dla pracowników garbarni, tartaku, młyna i cegielni.

1906 - Przy ulicy Nowotki powstał szpital na około 40 łóżek. Był to szpital dla biednych, gdyż zamożni leczyli się głównie w domu. Dyrektorem szpitala został, zaproszony do Niska przez hrabinę Marię Rosseguier-Kinsky, dr Arnold Loevy z Wiednia.

1915 - Po przeniesieniu się rodziny Resseguierów w 1912 r. do Wiednia nowym właścicielem dóbr niżańskich został Maksymilian Francke, który trzy lata później utworzył nowy przytartaczny szpitalik pomocy doraźnej dla swoich robotników.

1941 - W czasie II wojny światowej Nisko było jednym z punktów obrony linii Sanu. W roku 1941 urządzono w mieście Izbę Chorych. Placówka świadczyła usługi lecznicze i opiekuńcze dla biednych, opuszczonych i chorych z miasta i okolic. Opiekę lekarską sprawował chirurg dr Józef Małek.

1945 - Na rogu ulic 3 Maja i Rzeszowskiej powstał zamknięty zakład leczniczy. Dyrektorem był dr Józef Małek. W czasie wzmożonego napływu chorych używano tam piętrowych łóżek.

1947 - Tradycje szpitalne przejął po tym zakładzie szpital PCK zlokalizowany w dawnym Pałacu Franckego przy ul. Sandomierskiej. Pałac wraz z budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, ogrodem i częścią parku postanowiono wówczas użytkować z przeznaczeniem na szpital. Nowy szpital przyjął nazwę Szpitala Rejonowego im. Ludwika Waryńskiego, a potem Szpitala Powiatowego im. PCK. Jako szpital Polskiego Czerwonego Krzyża został bardzo dobrze, jak na owe czasy, wyposażony w sprzęt, materiały opatrunkowe i leki, np. szczególnie cenne w tamtych czasach pierwsze dawki penicyliny z przydziałów PCK. W tym okresie szpital liczył 120 łóżek. Posiadał oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny i położniczy z łóżkami noworodkowymi, rentgen oraz podręczne laboratorium.

1970 - Rozpoczęła się modernizacja szpitala. Powstał wówczas dodatkowy dwupiętrowy pawilon obok starego budynku pałacu.

1973 - W tym roku szpital wzbogacił się o nową salę operacyjną.

1975 - Dzięki rozbudowie zespołu szpitalnego dokonano rozdzielenia oddziału noworodkowo-dziecięcego. Zorganizowano też oddział wewnętrzny II o profilu kardiologicznym z 3-osobowymi salami. Oddział został wyposażony w nowoczesny wtedy sprzęt kardiologiczny. Tam po raz pierwszy w historii szpitala dokonano defibrylacji serca.

1998 - Do skrzydła mieszczącego oddział wewnętrzny I dobudowano na fundamentach starego warsztatu pawilon mieszczący na parterze pracownie diagnostyczne oraz serologię i laboratorium na pierwszym piętrze.

2006 - Rozpoczęła się realizacja projektu: Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Nisku do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.06.2005 roku w w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zakres inwestycji obejmuje budowę pawilonu diagnostyczno-zabiegowego o powierzchni użytkowej około 3.650 m2, przebudowę i modernizację sieci energetycznych, teletechnicznych i sanitarnych, przebudowę ciągów komunikacyjnych dla transportu sanitarnego i ruchu pieszego oraz budowę parkingów.

2008 - Zakończyła się budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego. W następnych latach budynek zostanie wykończony i oddany do użytku.

2009 - Otwarcie pracowni tomografii komputerowej.

2011 - Oddanie do użytku nowego pawilonu diagnostyczno-zabiegowego.

Galeria zdjęć

psim_small.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, zgadzasz się na ich używanie. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.