phone_round.svg
SEKRETARIAT
15 841 67 03

Informacja o dostępności architektonicznej

Obsługa osób niepełnosprawnych w Szpitalu
Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystania z następujących form pomocy:
- osoby przybranej, tj. osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienia swojej sprawy. Warunek - osoba ta musi mieć co najmniej 16 lat,
- Sekretariat Dyrektora,
- budynek Administracyjny, 1 piętro, pok. nr 12,
- kontakt poprzez:
1) wysłanie e -maila na adres: sekretariat@szpital-nisko.pl
2) przesłanie faksu na nr 15 841 67 04
3) pocztą na adres: SPZZOZ w Nisku, ul. T. Kościuszki 1 37-400 Nisko.
Szpital zapewnia dostęp do tłumacza migowego w systemie on-line. W sprawach szczególnych, z wyłączeniem sytuacji nagłych, osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić (pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie poprzez inną osobę) chęć skorzystania z pomocy tłumacza PJM (polskiego języka migowego) co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza PJM można wnieść:
- pisemnie na adres; SPZZOZ w Nisku, ul. T. Kościuszki 1 37-400 Nisko,
- e- mailem: sekretariat@szpital-nisko.pl

W w/w zgłoszeniu prosimy zamieścić następujące informacje:
- imię i nazwisko pacjenta, nr PESEL,
- adres zamieszkania,
- sposób kontaktu (e - mail, nr telefonu),
- termin wizyty w szpitalu lub poradni.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej sobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontakt z Dyrekcją Szpitala
W celu ułatwienia kontaktu osoby niepełnosprawnej z Dyrekcją Szpitala udostępnia się pomieszczenie w Izbie Przyjęć Szpitala.
Spotkanie należy uzgodnić telefonicznie pod nr tel. 15 841 67 03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-nisko.pl

Parking
parking.jpg
Szpital zapewnia osobom niepełnosprawnym miejsca parkingowe. Z miejsc tych korzysta osoba niepełnosprawna która kieruje pojazdem samochodowy a także osoba, która przywozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w widocznym miejscu przedniej części pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie numeru i daty ważności.
Miejsca parkingowe:
- 2 miejsca parkingowe przed Budynkiem Administracyjnym Szpitala,
- 2 miejsca parkingowe przy Przychodni Specjalistycznej na ul. Wolności 54 w Nisku.
SPZZOZ w Nisku posiada udogodnienia architektoniczne do obsługi osób z dysfunkcją ruchu, w tym również dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Podjazdy
podjazd.jpg
Do Szpitala i do Przychodni Specjalistycznej przy ul Wolności 54 w Nisku prowadzą podjazdy i zjazdy dające możliwość poruszania się wózkami inwalidzkimi:
- podjazd do Izby Przyjęć Szpitala,
- drzwi wejściowe do Izby Przyjęć od strony ciepłej sieni dla karetek są automatycznie otwierane,
- w punkcie informacyjnym Izby Przyjęć szpitala jest pracownik, który w razie potrzeby pomoże znaleźć właściwą jednostkę szpitala,
- dojazd do Przychodni Specjalistycznej odbywa się po nawierzchni asfaltowej i płytkowej do podjazdu (pochylnia dla niepełnosprawnych) prowadzącego do wejścia głównego,
- dojazd do poszczególnych oddziałów szpitala jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
- wszystkie ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne w obrębie szpitala i przychodni dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym,
- w obszarach przyjęć pacjentów znajdują się wózki dyżurne do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Toalety
wc.jpg
Na terenie Szpitala i Przychodni Specjalistycznej znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Toalety znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych i są wyposażone w dodatkowy sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózkach.
Lokalizacja Toalet dla osób niepełnosprawnych:
- Izba Przyjęć Szpitala,
- wejście główne na tzw. starą izbę przyjęć,
- w każdym oddziale szpitalnym,
- Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Wolności 54 (po prawej stronie od wejścia głównego).

Windy
winda.jpg
W budynkach szpitalnych i Przychodni Specjalistycznej przy ul. Wolności 54 rozmieszczone są windy umożliwiające przemieszczanie się niepełnosprawnych pomiędzy kondygnacjami. Przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem. Część wind posiada system głosowej informacji.

Prawo wstępu osób niepełnosprawnych z psami asystującymi do Szpitala i Przychodni Specjalistycznej przy ul. Wolności 54.
pies.jpg
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia na smyczy.
Osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy psa przewodnika nie mają obowiązku informować o zaplanowanej wizycie.
Pies asystujący - oznacza odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia niepełnosprawnej osobie aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

psim_small.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, zgadzasz się na ich używanie. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.