phone_round.svg
SEKRETARIAT
15 841 67 03

1,9 mln zł na sprzęt i aparaturę medyczną dla niżańskiego szpitala.

26.10.2022 Ogólne

Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku będzie dysponował nowym sprzętem diagnostycznym. Nowoczesne urządzenia swoje zastosowanie znajdą w centralnej sterylizatorni, pracowni endoskopowej, bloku operacyjnym oraz izbie przyjęć.
Decyzję o przyznanym wsparciu z budżetu Państwa, na ręce Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Dyrektora SPZZOZ w Nisku Pawła Tofila, przekazał w dniu 24 października br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, podczas zorganizowanej przed Szpitalem konferencji. W konferencji uczestniczyli również Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wicestarosta Adam Mach oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku Anna Orzoł.
Łączna wartość dofinansowanego zadania pn. „Wzmocnienie potencjału SPZZOZ w Nisku poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego celem poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych”, to kwota 1,9 mln zł, z czego 1,5 mln zł to środki pozyskane z budżetu państwa, 390 tys. zł to wkład własny Powiatu Niżańskiego, zaś 10 tys. zł to środki SPZZOZ w Nisku.
Pozyskana z budżetu Państwa kwota 1,5 mln zł, wraz ze środkami własnymi Powiatu i SPZZOZ w Nisku przeznaczona zostanie na zakup:
- 2 szt. autoklawu 4-jednostkowego,
- endoskopów: 2 szt. wideokolonoskopów i 2 szt. wideogastroskopów,
- napędu ortopedycznego o dużej mocy z osprzętem,
- diatermii na salę operacyjną chirurgiczną,
- aparatu USG dwugłowicowego.
- Aparat i sprzęt medyczny, który zostanie zakupiony dzięki otrzymanemu dofinansowaniu jest niezwykle ważny dla Szpitala Powiatowego w Nisku, poprawiając jakość świadczonych usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń. Nowy sprzęt umożliwi szybkie diagnozowanie pacjentów, a także usprawni pracę personelu medycznego. Jest to niezwykle ważne dla nas, jako mieszkańców oraz samorządowców, aby nasz Szpital mógł sprawnie działać. Dziękuję Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi za okazaną pomoc, za wsparcie władz Powiatu w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów naszego Szpitala. Dziękuję za to, że nie ustaje Pan w staraniach o rozwój naszego Powiatu oraz jego dobre funkcjonowanie - mówił Starosta Niżański Robert Bednarz
Starosta podziękował również Przewodniczącemu Rady Powiatu Niżańskiego za pozytywne działania w kierunku wspierania działalności Szpitala, czego wyrazem jest aprobujące stanowisko Rady w podjęciu decyzji o przekazaniu kwoty 390 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu, na który dzisiaj otrzymaliśmy wsparcie.
Zabierając głos, Wiceminister Rafał Weber podkreślił, że bardzo ważne jest dosprzętowienie Szpitala tak, aby pacjenci mogli się leczyć w komfortowych warunkach, a personel pracował na nowoczesnym sprzęcie, a jest to możliwe dzięki wpieraniu Szpitala środkami z wielu źródeł, o które Starosta nieustannie zabiega.
Również Dyrektor SPZZOZ Paweł Tofil serdecznie podziękował Panu Ministrowi, Staroście i Radzie Powiatu za okazywane wsparcie, dzięki któremu możliwy jest zakup aparatury, bardzo często zastępującej zużyty już park sprzętowy, niezbędnej do prawidłowej diagnostyki w leczeniu pacjentów.
Na zakończenie Starosta podziękował przybyłym przedstawicielom lokalnych mediów za obecność i możliwość za ich pośrednictwem przekazywania społeczności lokalnej ważnych dla nas wszystkich informacji.

Galeria zdjęć

psim_small.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, zgadzasz się na ich używanie. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.