www.szpital-nisko.pl

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza.

Życzenia Starosty Niżańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Chirurgicznym i Poradni Chirurgii Ogólnej. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. więcej

Wstrzymane przyjęcia do Oddziału Wewnętrznego.