www.szpital-nisko.pl

Życzenia od Starosty z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

Życzenia z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Pielęgniarza.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dotyczących wykonywania znieczuleń do zabiegów w zakresie: Artroskopii barku i kolana, Artroskopii barku, kolana, biodra z więcej

100 lat PCK

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Endokrynologicznej, udzielanie konsultacji endokrynologicznych w oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Nisku. więcej