www.szpital-nisko.pl

Otrzymaliśmy sprzęt medyczny od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Nisku

Ogłoszenie - oferta sprzedaży cieplarki

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Rudnik nad Sanem

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Jeżowe