www.szpital-nisko.pl

Kondolencje

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu pełnienia dyżurów med. w Oddziale Ortopedycznym.

Oferta pracy dla lekarzy

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu wykonywania badań urodynamicznych.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki stawów.