www.szpital-nisko.pl

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Ulanów

Informacja - Punkt pobrań

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Wykonywania czynności ratownika medycznego - kierowcy w zespołach transportowych oraz ratownictwa medycznego w SPZZOZ w Nisku. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu: badań diagnostycznych i konsultacji specjalistyczny

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Miasta Nisko