www.szpital-nisko.pl

Nowy tomograf w niżańskim szpitalu.

Otrzymaliśmy sprzęt medyczny od WOŚP.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu urologii w poradni urologicznej.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu ort. i traum. narządu ruchu w poradni.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu pełnienia dyżurów med. w Oddziale Ortopedycznym.