www.szpital-nisko.pl

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Życzenia dla Ratowników Medycznych

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielane przez pielęgniarki

Oddział dziecięcy po remoncie.

Dofinansowanie na zakup sprzętu i aparatury medycznej.