www.szpital-nisko.pl

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń:
w rodzaju udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć SPZZOZ w Nisku w systemie całodobowym w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy. więcej

Pani Bożena Guściora konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Jarocin

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Nisko

Ograniczenie odwiedzin