www.szpital-nisko.pl

INFORMACJA

Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.

Życzenia Starosty Niżańskiego z okazji Dnia Pielęgniarek i Położnych.

Życzenia z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania czynności ratownika med.-kierowcy