www.szpital-nisko.pl

Szpital w Nisku spełnił warunki do uzyskania akredytacji Ministerstwa Zdrowia.

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w zakresie:- ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni kardiologicznej;- na wykonywanie badań echokardiograficznych, Doppler Duplex, prób wysiłkowych, TILT, 24-godzinnego monitorowania zapisu EKG metodą Holtera w ramach poradni kardiologicznej w więcej

Kryształowe Serce dla pielęgniarek SPZZOZ w Nisku

INFORMACJA

Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.

Życzenia Starosty Niżańskiego z okazji Dnia Pielęgniarek i Położnych.