www.szpital-nisko.pl

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów i urządzeń.

Ograniczenie przyjęć pacjentów w Przychodni Specjalistycznej.

Nowy Dyrektor SPZZOZ w Nisku

Wyróżnienie dla SPZZOZ w Nisku