www.szpital-nisko.pl

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni diabetologicznej. więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Nisku

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń:
w rodzaju udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć SPZZOZ w Nisku w systemie całodobowym w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy. więcej

Pani Bożena Guściora konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Jarocin