www.szpital-nisko.pl

OFERTA PRACY DLA LEKARZY

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu wykonywania badań urodynamicznych.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki stawów.

Sześćsetny noworodek w 2017 r. i Pierwszy w 2018 r. w niżańskim szpitalu

Przetarg na sprzedaż urządzeń do obróbki drewna

Przetarg na sprzedaż Tomografu Komputerowego