www.szpital-nisko.pl

Inauguracja w MZ Międzynarodowej Kampanii „Nursing Now”.

Sprzęt medyczny dla SPZZOZ w Nisku oddany do użytku.

Dar młodzieży RCEZ w Nisku dla Oddziału Dziecięcego naszego Szpitala.

„Dieta Mamy”

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej.