www.szpital-nisko.pl

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wraz z kierowaniem. więcej

Przy SPZZOZ w Nisku powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej.

Nowa aparatura medyczna dla SPZZOZ w Nisku.

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej. więcej