www.szpital-nisko.pl

Nowy sprzęt i aparatura medyczna dla SPZZOZ w Nisku.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia
celem prowadzenia działalności gospodarczej (sklepu spożywczo-przemysłowego). więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie:
Wykonywanie badań urodynamicznych w oddziale ginekologiczno-położniczym. więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu.