www.szpital-nisko.pl

Rozliczenie otrzymanych środków finansowych i darowizn na walkę z SARS-CoV-2.

Darowizna od Gminy i Miasta Nisko.

Konkurs ofert na udzielenie
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w poradni kardiologicznej, wykonywanie badań echokardiograficznych, Doppler Duplex, prób wysiłkowych, TILT, 24-godzinnego monitorowania zapisu EKG metodą Holtera w ramach poradni kardiologicznej w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Poradni Ginekologiczno-Położniczej. więcej

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego
w Poradni Chirurgicznej i wykonywanie badań ultrasonograficznych. więcej