www.szpital-nisko.pl

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Diabetologicznej. więcej

Zakończenie realizacji projektu:
pn. Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Chorób Wewnętrznych. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Izbie Przyjęć. więcej