www.szpital-nisko.pl

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora SPZZOZ w Nisku z dnia 08.02.2019 r.
w sprawie ograniczenia odwiedzin. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Pediatrycznym. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
świadczeń zdrowotnych dotyczących procedur medycznych z zakresu ortopedii ze szczególnym uwzględnieniem artroskopii rekonstrukcyjnych w Oddziale Ortopedycznym. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Izbie Przyjęć. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Pracowni USG - wykonywanie i opisywanie badań USG stawów biodrowych u dzieci. więcej