www.szpital-nisko.pl

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie wykonywania badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego wraz z opisem dla pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Nisku więcej

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania czynności ratownika med.-kierowcy

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego

Informacja o projekcie realizowanym z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielane przez pielęgniarki