www.szpital-nisko.pl

Oferta pracy -pielęgniarka/pielęgniarz

IV Konferencja Ratownictwa Medycznego
"Meandry ratownictwa - system to my!" więcej

Nowy sprzęt medyczny w niżańskim szpitalu.

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w zakresie wykonywania w oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Nisku konsultacji specjalistycznych w zakresie kardiologii. więcej

Szpital w Nisku spełnił warunki do uzyskania akredytacji Ministerstwa Zdrowia.

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w zakresie:- ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni kardiologicznej;- na wykonywanie badań echokardiograficznych, Doppler Duplex, prób wysiłkowych, TILT, 24-godzinnego monitorowania zapisu EKG metodą Holtera w ramach poradni kardiologicznej w więcej