www.szpital-nisko.pl

Ogłoszenie

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Ortopedycznym. więcej

Oferta sprzedaży kaset i błon RTG

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w OAiIT dotyczących wykonywania znieczuleń do zabiegów w zakresie: artroskopii barku i kolana, artroskopii barku, kolana, biodra z rekonstrukcją lub poprawą stabilności, więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. więcej