www.szpital-nisko.pl
Pomoc Doraźna
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1


telefony alarmowe:  999
112
15 / 8416781 

kierownik:
Jadwiga Bielecka