www.szpital-nisko.pl
Oddział Ortopedyczny
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1


telefony: 

15 / 8416797   Lekarz kierujący oddziałem
15 / 8416741   Sekretariat


Lekarz kierujący oddziałem:
Zbigniew Szeląg – specjalista w zakresie specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii

z-ca lekarza kierującego oddziałem:
Andrzej Giebułtowicz – specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii

lekarze:
Krystian Chwiej – specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii
Paweł Kraśnicki
– specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii
Krzysztof Gązwa
– specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii

pielęgniarka oddziałowa:
Karolina Chuchla