www.szpital-nisko.pl
Oddział Intensywnej Terapii
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1


telefony:  15 / 8416790   Lekarz kierujący oddziałem
15 / 8416791   Gabinet lekarski
15 / 8416746   Dyżurka lekarza
15 / 8416777   Sala intensywnej terapii - pielęgniarki

 
Lekarz kierujący oddziałem: 
Stanisław Grzybowski – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

z-ca lekarza kierującego oddziałem: 
Hubert Kolano – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 
lekarze:
Adriana Galińska – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Monika Walicka-Ciura – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Danuta Mendelowska-Kulig – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

pielęgniarka oddziałowa:
Danuta Żabińska