www.szpital-nisko.pl
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1


telefony:  15 / 8416748   Lekarz kierujący oddziałem
15 / 8416749   Gabinet lekarski
15 / 8416754   Sekretariat

Lekarz kierujący oddziałem:
Krzysztof Polski – specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii


z-ca lekarza kierującego oddziałem: 
Elżbieta Lorkowska – specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
Leszek Bień – specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii

lekarze:
Czesław Flis – specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
Marek Sarzyński
– specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
Narcyza Paleń-Prytek – specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
Sylwester Kowal – specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
Antoni Rożek – specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
Mariusz Śmiłowski – specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
Joanna Hawryło-Zaleśny – specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii

położna oddziałowa:
Renata Wiercigroch


 

Charakterystyka oddziału:

Oddział Ginekologiczno-Położniczy funkcjonuje od początku istnienia szpitala w Nisku. Oferuje całodobową podstawową i specjalistyczną opiekę położniczo-ginekologiczną. Oddział posiada własny blok operacyjny, salę intensywnego nadzoru pooperacyjnego oraz sale chorych jedno, dwu i trzyłóżkowe. Od 15 lat wykonywane są laparoskopowe i histeroskopowe zabiegi diagnostyczne i operacyjne.

Położnictwo:
- opieka okołoporodowa
- porody rodzinne
- rooming-in
- sala odwiedzin rodzinnych

Ginekologia i patologia ciąży:
- operacje narządu rodnego drogą brzuszną, pochwową i laparoskopową
- operacje wypadania narządu rodnego i nietrzymania moczu
- histeroskopie diagnostyczne i zabiegowe
- pełna diagnostyka ginekologiczna i położnicza (wady rozwojowe, dopplerowska ocena dobrostanu płodu itp.)

Wyposażenie:
- laparoskop i histeroskop z pełnym wyposażeniem operacyjnym i torem wizyjnym
- videokolposkop z komputerową archiwizacją obrazów
- ultrasonograf z kolorowym Dopplerem
- aparaty KTG do intensywnego nadzoru płodu.