www.szpital-nisko.pl
Oddział Dziecięcy
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1


telefony: 

15 / 8416734   Lekarz kierujący oddziałem
15 / 8416735   Gabinet lekarski
15 / 8416736   Sekretariat

Lekarz kierujący oddziałem: 
Wiesława Stępień – specjalista w zakresie pediatrii

z-ca lekarza kierującego oddziałem:
Andrzej Winiarski – specjalista w zakresie pediatrii i alergologii

lekarze:
Renata Zajączkowska - specjalista w zakresie pediatrii
Katarzyna Kownacka-Zajączkowska – specjalista w zakresie pediatrii, w trakcie specjalizacji w zakresie chorób płuc u dzieci
Piotr Raganowski – w trakcie specjalizacji w zakresie pediatrii

pielęgniarka oddziałowa:
Zofia Serafin


 

Charakterystyka oddziału:

Misją Oddziału Dziecięcego jest promowanie zdrowia, leczenie i pielęgnowanie wszystkich potrzebujących dzieci. Oddział zajmuje się leczeniem chorób wieku dziecięcego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób alergicznych.

Wykonywane są tutaj testy alergiczne punktowe wziewne i pokarmowe, a także z krwi (IgE całkowite i specyficzne) w przypadku dzieci do trzeciegoroku życia przeciwko alergenom pokarmowym i wziewnym, niezależnie od przyjmowanych leków antyhistaminowych. Oddział dysponuje wysokiej klasy spirometrem, przy pomocy którego wykonuje się badania czynnościowe układu oddechowego umożliwiające rozpoznanie astmy oskrzelowej u dzieci i młodzieży.

Od kilku lat na oddziale prowadzone jest odczulanie dzieci z astmą i alergicznym nieżytem nosa szczepionkami firm krajowych i zagranicznych.

Oddział jest przyjazny dzieciom i ich opiekunom, którzy mogą być przy dziecku całą dobę. Mali pacjenci mają do dyspozycji bezpłatny "telefon do mamy", z którego w każdej chwili mogą zatelefonować do mamy lub taty.