www.szpital-nisko.pl
Centralne Laboratorium Analityczne
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1


telefony:  15 / 8416776   Kierownik
15 / 8416773   Hematologia
15 / 8416774   Serologia
15 / 8416775   Biochemiakierownik: 
Anna Habigier 


Charakterystyka:

Centralne Laboratorium Analityczne wykonuje badania laboratoryjne na potrzeby Szpitala Powiatowego w Nisku, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Zapewnia wykonanie badań w zakresie:
   - biochemii
   - hematologii
   - analityki ogólnej
   - parazytologii
   - endokrynologii
   - onkologii
   - bakteriologii
   - serologii transfuzjologicznej.

CLA bierze udział ogólnopolskim zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości, a także prowadzi kontrolę wewnątrzlaboratoryjną, dzieki czemu na stałym poziomie utrzymuje się dokładność i precyzja wyników badań laboratoryjnych.

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w godzinach 7.00 - 9.30 - w przypadku analiz wymagających przygotowania pacjenta na czczo. Jeśli chodzi o badania nie wymagające takiego przygotowania, materiał pobierany jest także w godzinach późniejszych.