www.szpital-nisko.pl

Centralna Sterylizatornia
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1

telefon:  15 / 8416724  Kierownik

kierownik:
Maria Paluch
 

Charakterystyka:

Centralna sterylizatornia powstała w celu zapewnienia wymaganej jakości sterylnego wyrobu medycznego
w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu sal operacyjnych, oddziałów szpitalnych, poradni oraz pracowni diagnostycznych. Materiały takie jak narzędzia, bielizna i sprzęt medyczny poddawane są sterylizacji parowej w nowoczesnych autoklawach.W efekcie zapewnia to większe bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów.