www.szpital-nisko.pl
Lp. Data ogłoszenia Numer Tryb Opis
1. 2020-10-09 Z.II.260.34.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE BEZGOTÓWKOWA SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I MYCIE POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
2. 2020-09-30 Z.II.260.32.Zp.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO PRÓŻNIOWEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI, TESTÓW, PASKÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
3. 2020-09-21 Z.II.260.31.Zp.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
4. 2020-09-04 Z.II.260.30.Zp.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZEBUDOWA DWÓCH SAL CHORYCH ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I I JEDNEJ SALI ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO NA IZOLATKI szczegóły
5. 2020-09-02 Z.II.260.29.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ, INSTALACJI SANITARNYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU. ETAP I – STAN SUROWY OTWARTY” szczegóły
6. 2020-08-03 Z.II.260.28.Zp.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA SPRZĘTU I ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
7. 2020-07-22 Z.II.260.27.Zp.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU. ETAP I – STAN SUROWY OTWARTY szczegóły
8. 2020-07-07 Z.II.260.26.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH I KONSERWACJI STERYLIZATORÓW PAROWYCH I MYJNI PRODUCENTA TUTTNAUER ZAINSTALOWANYCH W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
9. 2020-06-23 Z.II.260.24.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
10. 2020-05-26 Z.II.260.23.Zp.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
11. 2020-05-25 Z.II.260.22.Zp.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW W OKRESIE 24 MIESIĘCY DLA POTRZEB LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
12. 2020-05-18 Z.II.260.21.Zp.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ, TAC NARZĘDZIOWYCH I KOSZY STERYLIZACYJNYCH ORAZ PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
13. 2020-05-06 Z.II.260.20.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM ZWŁOK PACJENTA ZMARŁEGO W SZPITALU ZAMAWIAJĄCEGO DO WYDANIA OSOBOM UPRAWNIONYM DO JEGO POCHOWANIA, POCHÓWEK DZIECI PO PORONIENIU LUB MARTYM URODZENIU ORAZ POMOC PRZY WYKONYWANIU SEKCJI ZWŁOK WRAZ Z DZIERŻAWĄ PROSEKTORIUM szczegóły
14. 2020-04-23 Z.II.260.19.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
15. 2020-04-01 Z.II.260.17.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE TRANSMISJA ŚWIATŁOWODOWA O PRZEPUSTOWOŚCI 1/1 Gb/s NA OKRES 24 MIESIĘCY W CELU ZAPEWNIENIA ŁĄCZNOŚCI POMIĘDZY SERWEROWNIAMI ZLOKALIZOWANYMI W NISKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 1 i UL. WOLNOŚCI 54 szczegóły
16. 2020-03-31 Z.II.260.16.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
17. 2020-03-31 Z.II.260.15.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA SOLI TABLETKOWANEJ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
18. 2020-03-26 Z.II.260.13.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I URUCHOMIENIE APARATU DO CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ WRAZ ZESTAWEM DO HEMODIALIZY CYTRYNIANOWEJ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
19. 2020-03-19 Z.II.260.12.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
20. 2020-03-10 Z.II.260.11.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA IMMUNOGLOBULIN DO APTEKI SZPITALNEJ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
21. 2020-03-09 Z.II.260.10.Zp.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ENDOPROTEZ I MATERIAŁÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
22. 2020-03-03 Z.II.260.9.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ, NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
23. 2020-02-19 Z.II.260.8.Zp.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE TERMICZNE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
24. 2020-02-05 Z.II.260.7.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
25. 2020-02-04 Z.II.260.6.Zp.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE TERMICZNE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
26. 2020-01-17 Z.II.260.3.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I BATERII DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
27. 2020-01-15 Z.II.260.2.Zp.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
28. 2020-01-14 Z.II.260.1.Zp.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, PIECZYWA, MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
29. 2019-12-06 Z.II.260.44.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO ANALIZYPRO WRAZ Z USŁUGĄ MONITOROWANIA PROCESÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I LEKOWEJ W SZPITALU POWIATOWYM IM. PCK W NISKU szczegóły
30. 2019-12-03 Z.II.260.43.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
31. 2019-11-25 Z.II.260.42.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH MYJNI-DEZYNFEKTORÓW DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
32. 2019-11-22 Z.II.260.41.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, TAŚM, SIATEK KOMPOZYTOWYCH, KAPTURÓW I WKŁADEK PRZECIWPOTNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
33. 2019-10-04 Z.II.260.38.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
34. 2019-09-26 Z.II.260.37.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE BEZGOTÓWKOWA SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I MYCIE POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
35. 2019-09-20 Z.II.260.36.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
36. 2019-08-08 Z.II.260.34.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BIOCHEMII KLINICZNEJ, ODCZYNNIKÓW IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW DO RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ, ELEKTROLITÓW I HEMATOKRYTU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
37. 2019-07-18 Z.II.260.33.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY WYBÓR BANKU PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ BANKOWĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
38. 2019-07-08 Z.II.260.31.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM ZWŁOK ZMARŁEGO PACJENTA DO WYDANIA OSOBOM UPRAWNIONYM DO JEGO POCHOWANIA ORAZ POMOC PRZY WYKONYWANIU SEKCJI ZWŁOK WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ PROSEKTORIUM SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
39. 2019-07-05 Z.II.260.30.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH I KONSERWACJI STERYLIZATORÓW PAROWYCH I MYJNI PRODUCENTA TUTTNAUER ZAINSTALOWANYCH W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
40. 2019-06-26 Z.II.260.29.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
41. 2019-06-25 Z.II.260.28.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Odnowienie licencji SOPHOS XG 310 FullGuard Plus with Enhanced Support na okres 24 miesięcy szczegóły
42. 2019-06-18 Z.II.260.27.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
43. 2019-06-14 Z.II.260.26.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Odnowienie licencji SOPHOS XG 310 FullGuard Plus with Enhanced Support i wsparcia technicznego Veeam Backup Essentials Enterprice Plus 2 Socket bundle for Vmware szczegóły
44. 2019-05-30 Z.II.260.25.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA PASKÓW TESTOWYCH DO GLUKOMETRÓW I PŁYNU KONTROLNEGO JAKOŚCI PASKÓW TESTOWYCH WRAZ Z BEZPŁATNYM UŻYCZENIEM GLUKOMETRÓW DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
45. 2019-05-29 Z.II.260.23.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
46. 2019-04-30 Z.II.260.22.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
47. 2019-04-26 Z.II.260.21.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
48. 2019-04-03 Z.II.260.20.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ, CZYŚCIKÓW GIĘTKICH, TAC NARZĘDZIOWYCH I KOSZY STERYLIZACYJNYCH ORAZ PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
49. 2019-03-28 Z.II.260.19.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA SOLI TABLETKOWANEJ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
50. 2019-03-28 Z.II.260.18.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ, INSTALACJI SANITARNYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „TERMOMODERNIZACJA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ I BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU” szczegóły
51. 2019-03-25 Z.II.260.17.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE INTERPRETACJA I OPIS ZDALNY BADAŃ RADIOLOGICZNYCH TK, TK-ANGIO I RTG WYKONYWANYCH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO DROGĄ TELERADIOLOGII PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY szczegóły
52. 2019-03-14 Z.II.260.16.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE INTERPRETACJA I OPIS ZDALNY BADAŃ RADIOLOGICZNYCH TK, TK-ANGIO I RTG DROGĄ TELERADIOLOGII PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY szczegóły
53. 2019-03-14 Z.II.260.15.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
54. 2019-03-06 Z.II.260.14.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA SERWISOWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO OPTIMA CT540 FIRMY GE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM szczegóły
55. 2019-03-05 Z.II.260.13.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA IMMUNOGLOBULIN DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
56. 2019-02-27 Z.II.260.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ, NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
57. 2019-02-20 Z.II.260.11.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY TERMOMODERNIZACJA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ I BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
58. 2019-02-15 Z.II.260.10.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ, NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
59. 2019-02-01 Z.II.260.08.Zp.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ENDOPROTEZ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
60. 2019-01-30 Z.II.260.009.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE INTERPRETACJA I OPIS ZDALNY BADAŃ RADIOLOGICZNYCH TK, TK-ANGIO I RTG WYKONYWANYCH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO DROGĄ TELERADIOLOGII PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY szczegóły
61. 2019-01-24 Z.II.260.07.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I URUCHOMIENIE REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
62. 2019-01-18 Z.II.260.06.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE INTERPRETACJA I OPIS ZDALNY BADAŃ RADIOLOGICZNYCH TK, TK-ANGIO I RTG WYKONYWANYCH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO DROGĄ TELERADIOLOGII PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY szczegóły
63. 2019-01-16 Z.II.260.05.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OPRACOWANIE PROGRAMU NAPRAWCZEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
64. 2019-01-16 Z.II.260.04.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA PIECZYWA DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
65. 2019-01-10 Z.II.260.03.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I WĘDLIN DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
66. 2019-01-09 Z.II.260.02.Zp.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH O PROJEKCIE UNIJNYM DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
67. 2018-12-17 Z.II.260.60.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I BATERII DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
68. 2018-12-12 Z.II.260.59.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
69. 2018-12-12 Z.II.260.58.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
70. 2018-12-11 Z.II.260.57.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
71. 2018-12-10 Z.II.260.56.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY OBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA/AMMS W SZPITALU POWIATOWYM IM. PCK W NISKU szczegóły
72. 2018-11-26 Z.II.260.54.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE APARATU CYFROWEGO RTG TELEKOMANDO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
73. 2018-11-26 Z.II.260.53.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
74. 2018-11-26 Z.II.260.52.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE 30 KOMPLETÓW ŁÓŻEK SZPITALNYCH (ŁÓŻKO + SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA) DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
75. 2018-11-15 Z.II.260.51.Zp.2018 PRZETARG NIEORANICZONY SIWZ - DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, KAPTURÓW I WKŁADEK PRZECIWPOTNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
76. 2018-11-07 Z.II.260.50.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I URUCHOMIENIE SONDY DO NIEIZOTOPOWEJ DETEKCJI WĘZŁÓW CHŁONNYCH WARTOWNICZYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
77. 2018-11-05 Z.II.260.49.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE ROZBUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO O MODUŁ REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ WRAZ Z PRACAMI WDROŻENIOWYMI W SZPITALU POWIATOWYM IM. PCK W NISKU szczegóły
78. 2018-10-23 Z.II.260.48.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
79. 2018-10-22 Z.II.260.47.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, TAŚM, SIATEK KOMPOZYTOWYCH, KAPTURÓW I WKŁADEK PRZECIWPOTNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
80. 2018-10-19 Z.II.260.44.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ENDOPROTEZ I INNYCH WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
81. 2018-10-02 Z.II.260.46.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY WYKONANIE KONCEPCJI I DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE ROZBUDOWY I MODERNIZACJI STAREGO SKRZYDŁA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
82. 2018-09-21 Z.II.260.45.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WYPOSAŻENIU SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
83. 2018-09-10 Z.II.260.43.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
84. 2018-09-04 Z.II.260.42.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
85. 2018-08-28 Z.II.260.41.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
86. 2018-08-10 Z.II.260.40.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU AiIT I NA SALE POOPERACYJNE ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO I ORTOPEDYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
87. 2018-07-26 Z.II.260.39.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA I URUCHOMIENIE STACJONARNYCH APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH Z KOLOROWYM DOPPLEREM W SZPITALU POWIATOWYM IM. PCK W NISKU szczegóły
88. 2018-07-25 Z.II.260.38.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ALBUMINY LUDZKIEJ DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
89. 2018-07-05 Z.II.260.36.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE URUCHOMIENIE I UTRZYMANIE SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
90. 2018-07-03 Z.II.260.37.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA PŁYNU WIELOELEKTROLITOWEGO DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
91. 2018-06-28 Z.II.260.31.Zp.2018/2 ZAPYTANIE OFERTOWE BEZGOTÓWKOWA SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I MYCIE POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
92. 2018-06-26 Z.II.260.35.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH I KONSERWACJI STERYLIZATORÓW PAROWYCH I MYJNI PRODUCENTA TUTTNAUER ZAINSTALOWANYCH W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
93. 2018-06-25 Z.II.260.34.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU AiIT I NA SALE POOPERACYJNE ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO I ORTOPEDYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
94. 2018-06-19 Z.II.260.33.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I URUCHOMIENIE APARATU DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
95. 2018-06-18 Z.II.260.32.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
96. 2018-06-15 Z.II.260.31.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE BEZGOTÓWKOWA SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I MYCIE POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
97. 2018-06-11 Z.II.260.30.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA I URUCHOMIENIE APARATU DO KRIOCHIRURGII W PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ W NISKU ORAZ KARDIOTOKOGRAFÓW Z TELEMETRIĄ DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
98. 2018-06-07 Z.II.260.28.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MYDŁA W PŁYNIE I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
99. 2018-05-30 Z.II.260.27.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
100. 2018-05-23 Z.II.260.26.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE LAPAROSKOPOWEGO ZESTAWU CHIRURGICZNEGO NA BLOKU OPERACYJNYM W SZPITALU POWIATOWYM IM. PCK W NISKU szczegóły
101. 2018-05-17 Z.II.260.25.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW W OKRESIE 24 MIESIĘCY DLA POTRZEB LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
102. 2018-04-27 Z.II.260.20.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU AiIT I NA SALE POOPERACYJNE ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO I ORTOPEDYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
103. 2018-04-19 Z.II.260.23.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
104. 2018-04-17 Z.II.260.21.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA PASKÓW TESTOWYCH DO GLUKOMETRÓW ORAZ PŁYNU KONTROLNEGO JAKOŚCI PASKÓW TESTOWYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
105. 2018-04-12 Z.II.260.19.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE KONCEPCJI I DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI STAREGO SKRZYDŁA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
106. 2018-04-04 Z.II.260.18.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE TRANSMISJA ŚWIATŁOWODOWA O PRZEPUSTOWOŚCI 1/1 Gb/s NA OKRES 24 MIESIĘCY W CELU ZAPEWNIENIA ŁĄCZNOŚCI POMIĘDZY SERWEROWNIAMI ZLOKALIZOWANYMI W NISKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 1 i UL. WOLNOŚCI 54 szczegóły
107. 2018-03-29 Z.II.260.17.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE KONCEPCJI I DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI STAREGO SKRZYDŁA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
108. 2018-03-21 Z.II.260.16.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE TRANSMISJA ŚWIATŁOWODOWA O PRZEPUSTOWOŚCI 1/1 Gb/s NA OKRES 24 MIESIĘCY W CELU ZAPEWNIENIA ŁĄCZNOŚCI POMIĘDZY SERWEROWNIAMI ZLOKALIZOWANYMI W NISKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 1 i UL. WOLNOŚCI 54 szczegóły
109. 2018-03-20 Z.II.260.15.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE APARATU ANESTEZJOLOGICZNEGO, ARTROSKOPU, ZESTAWÓW LAPAROSKOPOWYCH, ZESTAWU NAPĘDÓW ORTOPEDYCZNYCH ORAZ ZESTAWU NARZĘDZI DO MIKROCHIRURGII RĘKI DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
110. 2018-03-07 Z.II.260.14.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA SOLI TABLETKOWANEJ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
111. 2018-03-07 Z.II.260.13.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA POTRZEB LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
112. 2018-03-06 Z.II.260.12.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
113. 2018-02-16 Z.II.260.11.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ ORAZ PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
114. 2018-02-12 Z.II.260.10.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA IMMUNOGLOBULIN DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
115. 2018-02-09 Z.II.260.9.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ, NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
116. 2018-02-08 Z.II.260.1.Zp.2018/2 PRZETARG NIEOGRANICZONY SPRZEDAŻ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SOMATOM SENSATION 16 szczegóły
117. 2018-02-07 Z.II.260.8.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
118. 2018-02-06 Z.II.260.7.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRANIA BIELIZNY POŚCIELOWEJ I OPERACYJNEJ, ODZIEŻY OCHRONNEJ I PRZEDMIOTÓW RÓŻNYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
119. 2018-02-01 Z.II.260.5.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA I URUCHOMIENIE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO UCYFROWIENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU POWIATOWYM IM. PCK W NISKU szczegóły
120. 2018-02-01 Z.II.260.6.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA IMMUNOGLOBULIN DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
121. 2018-01-19 Z.II.260.4.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA TUSZÓW, TONERÓW, TASIEMEK DO DRUKAREK I TUSZÓW DO PIECZĄTEK ORAZ ETYKIET TERMOTRANSFEROWYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
122. 2018-01-18 Z.II.260.3.Zp.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA PIECZYWA DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
123. 2018-01-03 Z.II.260.2.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI DREWNA szczegóły
124. 2017-12-29 Z.II.260.1.Zp.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY SPRZEDAŻ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SOMATOM SENSATION 16 szczegóły
125. 2017-12-19 Z.II.260.55.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
126. 2017-12-12 Z.II.260.52.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA I URUCHOMIENIE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO UCYFROWIENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU POWIATOWYM IM. PCK W NISKU szczegóły
127. 2017-12-11 Z.II.260.53.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU ZA ROK OBROTOWY 2017 I ZA ROK OBROTOWY 2018 szczegóły
128. 2017-12-04 Z.II.260.51.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU ZA ROK OBROTOWY 2017 szczegóły
129. 2017-12-04 Z.II.260.50.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH I APARATU RTG PRZYŁÓŻKOWEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
130. 2017-11-23 Z.II.260.47.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
131. 2017-11-10 Z.II.260.46.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE MYJNI - DEZYNFEKTORÓW DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
132. 2017-11-10 Z.II.260.45.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I BATERII DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
133. 2017-11-08 Z.II.260.44.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
134. 2017-11-03 Z.II.260.42.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ O PROJEKCIE UNIJNYM DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
135. 2017-10-25 Z.II.260.41.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU WRAZ Z OBSŁUGĄ SYSTEMU PARKINGOWEGO ORAZ MONITORING PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W NISKU PRZY ULICY WOLNOŚCI I PRZYCHODNI W RUDNIKU NAD SANEM szczegóły
136. 2017-10-20 Z.II.260.40.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
137. 2017-10-05 Z.II.260.38.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA USPRAWNIENIA PROCESÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI MATERIAŁOWO-LEKOWEJ SPZZOZ W NISKU szczegóły
138. 2017-10-02 Z.II.260.37.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA BŁON RTG, ODCZYNNIKÓW I KOPERT RTG DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
139. 2017-09-29 Z.II.260.36.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, TAŚM I SIATEK KOMPOZYTOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
140. 2017-09-22 Z.II.260.35.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
141. 2017-09-12 Z.II.260.33.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO PRÓŻNIOWEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI, TESTÓW, PASKÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
142. 2017-08-31 Z.II.260.32.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
143. 2017-08-30 Z.II.260.31.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE ODCINKA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ (W WYKOPIE) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI – ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
144. 2017-08-28 Z.II.260.30.Zp/2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
145. 2017-08-08 Z.II.260.29.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU WRAZ Z OBSŁUGĄ SYSTEMU PARKINGOWEGO ORAZ MONITORING PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W NISKU PRZY ULICY WOLNOŚCI I PRZYCHODNI W RUDNIKU NAD SANEM szczegóły
146. 2017-07-21 Z.II.260.28.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BIOCHEMII KLINICZNEJ, ODCZYNNIKÓW IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW DO RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ, ELEKTROLITÓW I HEMATOKRYTU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
147. 2017-07-11 Z.II.260.27.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
148. 2017-06-21 Z.II.260.26.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
149. 2017-06-20 Z.II.260.25.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I MONTAŻ SPRĘŻARKI ŚRUBOWEJ Z OSUSZACZEM CHŁODNICZYM I FILTRAMI POWIETRZA DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
150. 2017-06-02 Z.II.260.24.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE BEZGOTÓWKOWA SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I MYCIE POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
151. 2017-05-26 Z.II.260.23.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH I KONSERWACJI STERYLIZATORÓW PAROWYCH I MYJNI PRODUCENTA TUTTNAUER ZAINSTALOWANYCH W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
152. 2017-05-25 Z.II.260.22.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE BEZGOTÓWKOWA SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I MYCIE POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
153. 2017-05-24 Z.II.260.19.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
154. 2017-05-23 Z.II.260.21.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ BUDYNKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU PRZEWIDZIANYCH DO TERMOMODERNIZACJI szczegóły
155. 2017-05-17 Z.II.260.20.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH TYPU UTM DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
156. 2017-04-28 Z.II.260.18.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH TYPU UTM DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
157. 2017-04-28 Z.II.260.16.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY OBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA/AMMS W SZPITALU POWIATOWYM IM. PCK W NISKU szczegóły
158. 2017-04-18 Z.II.260.15.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
159. 2017-04-12 Z.II.260.13.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
160. 2017-03-27 Z.II.260.14.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH TYPU UTM DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
161. 2017-03-16 Z.II.260.12.Zp.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH TYPU UTM DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
162. 2017-03-15 Z.II.260.11.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ P.POŻ. W BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
163. 2017-02-16 Z.II.260.9.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ, NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
164. 2017-02-15 Z.II.260.8.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I INSTALACJA ZINTEGROWANYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH (KLASTER HA) TYPU UTM DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ I ZAAWANSOWANEJ KONFIGURACJI URZĄDZENIA szczegóły
165. 2017-02-07 Z.II.260.7.Zp/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA SOLI TABLETKOWANEJ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
166. 2017-02-03 Z.II.260.6.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
167. 2017-01-23 Z.II.260.5.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA PIECZYWA DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
168. 2017-01-20 Z.II.260.4.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE TERMICZNE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ SZPITAL POWIATOWY IM. PCK W NISKU szczegóły
169. 2017-01-16 Z.II.260.3.Zp.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
170. 2017-01-10 Z.II.260.2.Zp.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ ORAZ PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
171. 2017-01-04 Z.II.260.1.Zp/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE TERMICZNE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ SZPITAL POWIATOWY IM. PCK W NISKU szczegóły
172. 2016-12-30 Z.II.2300/Zp/56/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA TUSZÓW, TONERÓW I TASIEMEK DO DRUKAREK DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
173. 2016-12-15 Z.II.2300/Zp/55/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
174. 2016-12-13 Z.II.2300/Zp/54/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE PROFESJONALNEJ OPIEKI SERWISOWEJ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SOMATOM SENSATION 16 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
175. 2016-12-08 Z.II.2300/Zp/53/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA TUSZÓW, TONERÓW, TASIEMEK DO DRUKAREK I TUSZÓW DO PIECZĄTEK ORAZ ETYKIET TERMOTRANSFEROWYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
176. 2016-12-02 Z.II.2300/Zp/52/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
177. 2016-12-01 Z.II.2300/Zp/50/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU ZA ROK OBROTOWY 2016 szczegóły
178. 2016-11-30 Z.II.2300/Zp/51/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA DWÓCH KARDIOMONITORÓW DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
179. 2016-11-23 Z.II.2300/Zp/49/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
180. 2016-11-18 Z.II.2300/Zp/47/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO Z RAMIENIEM C DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
181. 2016-11-17 Z.II.2300/Zp/46/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA DOSTĘPNOŚCI DO PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2013 – 2016 PN. „ZAKUP ZESTAWU MONITORÓW HEMODYNAMICZNYCH DLA ODDZIAŁÓW WEWNĘTRZNYCH” DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
182. 2016-11-16 Z.II.2300/Zp/45/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I URUCHOMIENIE APARATU DO ELEKTROKOAGULACJI Z FUNKCJĄ WAPORYZACJI (KOBALCJI) DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
183. 2016-11-08 Z.II.2300/Zp/44/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA AMBULANSU RATUNKOWEGO SPECJALISTYCZNEGO TYPU C Z ZABUDOWĄ MEDYCZNĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
184. 2016-11-07 Z.II.2300/Zp/43/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO Z RAMIENIEM C, STOŁU OPERACYJNEGO I ULTRASONOGRAFU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
185. 2016-11-03 Z.II.2300/Zp/42/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
186. 2016-10-20 Z.II.2300/Zp/40/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
187. 2016-10-18 Z.II.2300/Zp/38/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW SZEWNYCH I LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
188. 2016-10-17 Z.II.2300/Zp/39/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG WYNAJMU I SERWISU ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
189. 2016-10-11 Z.II.2300/Zp/37/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA NOSZY GŁÓWNYCH REANIMACYJNYCH Z TRANSPORTEREM I SYSTEMEM UNIERUCHAMIANIA DZIECKA NA NOSZACH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
190. 2016-09-27 Z.II.2300/Zp/36/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA I URUCHOMIENIE ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO I BRONCHOFIBEROSKOPU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
191. 2016-09-16 Z.II.2300/Zp/35/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA BŁON RTG, ODCZYNNIKÓW I KOPERT RTG DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
192. 2016-09-06 Z.II.2300/Zp/34/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, TAŚM I SIATEK KOMPOZYTOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
193. 2016-08-26 Z.II.2300/Zp/33/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
194. 2016-07-27 Z.II.2300/Zp/32/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
195. 2016-07-27 Z.II.2300/Zp/31/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ENDOPROTEZ I INNYCH WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
196. 2016-07-27 Z.II.2300/Zp/18/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZYGOTOWANIE CAŁODZIENNYCH POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ KUCHNI szczegóły
197. 2016-06-28 Z.II.2300/Zp/298/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY WYBÓR BANKU PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ BANKOWĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
198. 2016-06-23 Z.II.2300/Zp/28/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM ZWŁOK ZMARŁEGO PACJENTA DO WYDANIA OSOBOM UPRAWNIONYM DO JEGO POCHOWANIA ORAZ POMOC PRZY WYKONYWANIU SEKCJI ZWŁOK WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ PROSEKTORIUM SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
199. 2016-06-22 Z.II.2300/Zp/27/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
200. 2016-05-24 Z.II.2300/Zp/26/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH I KONSERWACJI STERYLIZATORÓW PAROWYCH I MYJNI PRODUCENTA TUTTNAUER ZAINSTALOWANYCH W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
201. 2016-05-20 Z.II.2300/Zp/25/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE BEZGOTÓWKOWA SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I MYCIE POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
202. 2016-05-20 Z.II.2300/Zp/24/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
203. 2016-04-29 Z.II.2300/Zp/23/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
204. 2016-04-29 Z.II.2300/Zp/21/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW W OKRESIE 24 MIESIĘCY DLA POTRZEB LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
205. 2016-04-29 Z.II.2300/Zp/22/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE BEZGOTÓWKOWA SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I MYCIE POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
206. 2016-04-19 Z.II.2300/Zp/17/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
207. 2016-04-13 Z.II.2300/Zp/15/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
208. 2016-03-24 Z.II.2300/Zp/16/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
209. 2016-03-23 Z.II.2300/Zp/14/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
210. 2016-03-07 Z.II.2300/Zp/11/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO W OKRESIE 24 MIESIĘCY DLA POTRZEB LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
211. 2016-03-04 Z.II.2300/Zp/13/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI GAZU W KOTŁOWNI ISTNIEJĄCEJ NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
212. 2016-03-04 Z.II.2300/Zp/12/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE MONTAŻ GŁÓWNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH WYŁĄCZNIKÓW PRĄDU (2 SZT.) NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
213. 2016-02-25 Z.II.2300/Zp/9/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
214. 2016-02-11 Z.II.2300/Zp/8/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE PROJEKTU WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANY PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH NA LED-OWE WRAZ Z OPRAWAMI I Z AUDYTAMI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ szczegóły
215. 2016-02-03 Z.II.2300/Zp/7/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ, NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
216. 2016-02-03 Z.II.2300/Zp/6/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA SOLI TABLETKOWANEJ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
217. 2016-01-22 Z.II.2300/Zp/2/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE INTERPRETACJA I OPIS ZDALNY BADAŃ RADIOLOGICZNYCH TK I TK-ANGIO WYKONYWANYCH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO DROGĄ TELERADIOLOGII PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY szczegóły
218. 2016-01-15 Z.II.2300/Zp/1/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
219. 2015-12-24 Z.II.2300/Zp/46/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA OBUWIA MEDYCZNEGO I ROBOCZEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
220. 2015-12-18 Z.II.2300/Zp/45/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ I OPATRUNKÓW ORAZ PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
221. 2015-12-03 Z.II.2300/Zp/44/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU ZA ROK OBROTOWY 2015 OBEJMUJĄCY OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 R szczegóły
222. 2015-12-02 Z.II.2300/Zp/41/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA TUSZÓW, TONERÓW I TASIEMEK DO DRUKAREK DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
223. 2015-12-01 Z.II.2300/Zp/43/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU PRZYŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO SYNCHRONICZNEGO DLA CELÓW TELERADIOLOGII O PRZEPUSTOWOŚCI 50/50MBIT/S I JEGO DZIERŻAWA PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY szczegóły
224. 2015-12-01 Z.II.2300/Zp/42/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
225. 2015-11-27 Z.II.2300/Zp/40/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE CYFROWEGO ULTRASONOGRAFU WYSOKIEJ KLASY Z OPCJĄ KARDIOLOGICZNĄ DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
226. 2015-11-20 Z.II.2300/Zp/39/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA STACJONARNEGO, CYFROWEGO ULTRASONOGRAFU DO DIAGNOSTYKI PACJENTÓW PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
227. 2015-11-05 Z.II.2300/Zp/35/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA TUSZÓW, TONERÓW I TASIEMEK DO DRUKAREK DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
228. 2015-11-04 Z.II.2300/Zp/36/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU W KWOCIE 4.000.000,00 (SŁOWNIE: CZTERY MILIONY)ZŁOTYCH POLSKICH Z OKRESEM SPŁATY 15 LAT W RATACH MIESIĘCZNYCH szczegóły
229. 2015-11-03 Z.II.2300/Zp/33/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
230. 2015-11-02 Z.II.2300/Zp/29/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA PROTEZ I INNYCH WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
231. 2015-10-30 Z.II.2300/Zp/37/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA STACJONARNEGO, CYFROWEGO ULTRASONOGRAFU DO DIAGNOSTYKI PACJENTÓW PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
232. 2015-10-28 Z.II.2300/Zp/31/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA DOSTĘPNOŚCI DO PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD PN. „ZAKUP ZESTAWU SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZNACZONEGO DLA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2015” SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
233. 2015-10-23 Z.II.2300/Zp/30/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
234. 2015-10-20 Z.II.2300/Zp/32/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA I MONTAŻ APARATU RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH I PŁUCNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIĘ RTG W SZPITALU POWIATOWYM IM. PCK W NISKU szczegóły
235. 2015-10-07 Z.II.2300/Zp/29//2015 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG WYNAJMU I SERWISU ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
236. 2015-10-07 Z.II.2300/Zp/28/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SZPITALAPOWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
237. 2015-10-06 Z.II.2300/Zp/27/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
238. 2015-09-24 Z.II.2300/Zp/26/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA I MONTAŻ APARATU RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH I PŁUCNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIĘ RTG W SZPITALU POWIATOWYM IM. PCK W NISKU szczegóły
239. 2015-09-18 Z.II.2300/Zp/25/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZYGOTOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W NISKU" szczegóły
240. 2015-09-16 Z.II.2300/Zp/24/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA BŁON RTG, ODCZYNNIKÓW I KOPERT RTG DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
241. 2015-08-31 Z.II.2300/Zp/23/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU W KWOCIE 4.000.000,00 (SŁOWNIE: CZTERY MILIONY) ZŁOTYCH POLSKICH Z OKRESEM SPŁATY 10 LAT W RATACH MIESIĘCZNYCH szczegóły
242. 2015-08-27 Z.II.2300/Zp/22/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
243. 2015-08-26 Z.II.2300/Zp/20/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DZIERŻAWA lub LAESING OPERACYJNY STACJONARNEGO, CYFROWEGO ULTRASONOGRAFU DO DIAGNOSTYKI PACJENTÓW UROLOGICZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
244. 2015-08-24 Z.II.2300/Zp/21/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE WDROŻENIE STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH, ZGODNIE Z WYMOGAMI CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA W SPZZOZ W NISKU szczegóły
245. 2015-07-30 Z.II.2300/Zp/17/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DZIERŻAWA MYJNI AUTOMATYCZNEJ DO ENDOSKOPÓW WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO AUTOMATYCZNEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI MYJNI AUTOMATYCZNEJ szczegóły
246. 2015-08-07 Z.II.2300/Zp/19/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SZPITALAPOWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
247. 2015-07-30 Z.II.2300/Zp/15/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
248. 2015-06-25 Z.II.2300/Zp/13/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY WYKONANIE PEŁNOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO PN.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU WRAZ Z BUDOWĄ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW CELEM UTWORZENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO szczegóły
249. 2015-06-24 Z.II.2300/Zp/14/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW DO SZPITALAPOWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
250. 2015-05-28 Z.II.2300/Zp/12/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY CAŁODOBOWA OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA WRAZ Z OBSŁUGĄ SYSTEMU PARKINGOWEGO W SZPITALU POWIATOWYM IM. PCK W NISKU szczegóły
251. 2015-05-13 Z.II.2300/Zp/10/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
252. 2015-04-30 Z.II.2300/Zp/11/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE BEZGOTÓWKOWA SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I MYCIE POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU szczegóły
253. 2015-04-14 Z.II.2300/Zp/9/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
254. 2015-04-02 Z.II.2300/Zp/8/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE KONCEPCJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z LĄDOWISKIEM POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU JAKO ELEMENT PODKARPACKIEGO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO” szczegóły
255. 2015-03-24 Z.II.2300/Zp/7/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
256. 2015-02-20 Z.II.2300/Zp/6/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH KLASY PC DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
257. 2015-02-12 Z.II.2300/Zp/5/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ, NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
258. 2015-02-12 Z.II.2300/Zp/4/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRANIA BIELIZNY POŚCIELOWEJ, OPERACYJNEJ I ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ Z DZIERŻAWĄ BIELIZNY POŚCIELOWEJ DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
259. 2015-02-02 Z.II.2300/Zp/3/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA 2 LETNICH LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO ESET ENDPOINT ANTIVIRUS NOD32 CLIENT – 105 LICENCJI DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
260. 2015-01-14 Z.II.2300/Zp/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
261. 2014-12-17 Z.II.2300/Zp/31/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
262. 2014-12-05 Z.II.2300/Zp/30/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
263. 2014-11-26 Z.II.2300/Zp/29/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALAPOWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
264. 2014-11-21 Z.II.2300/Zp/28/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ I PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
265. 2014-11-20 Z.II.2300/Zp/27/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
266. 2014-11-07 Z.II.2300/Zp/26/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA TUSZÓW, TONERÓW I TASIEMEK DO SZPITALAPOWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
267. 2014-10-31 Z.II.2300/Zp/24/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
268. 2014-10-16 Z.II.2300/Zp/23/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
269. 2014-09-30 Z.II.2300/Zp/22/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ORAZ MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
270. 2014-09-25 Z.II.2300/Zp/21/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA DACHU NA BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
271. 2014-09-01 Z.II.2300/Zp/20/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO PRÓŻNIOWEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI, TESTÓW, PASKÓW I ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
272. 2014-08-21 133/2014/N/Nisko PRZETARG NIEOGRANICZONY USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
273. 2014-08-13 Z.II.2300/Zp/18/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA BŁON RTG, ODCZYNNIKÓW I KOPERT RTG DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
274. 2014-08-12 Z.II.2300/Zp/17/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
275. 2014-08-05 Z.II.2300/Zp/16/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
276. 2014-07-25 Z.II.2300/Zp/14/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG WYNAJMU I SERWISU ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
277. 2014-07-14 Z.II.2300/ZP/13/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
278. 2014-07-09 Z.II.2300/Zp/12/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WYPOSAŻENIU SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
279. 2014-07-04 Z.II.2300/Zp/11/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, odczynników immunodiagnostycznych oraz odczynników do równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów i hematokrytu, wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium analitycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku szczegóły
280. 2014-06-12 Z.II.2300/Zp/10/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
281. 2014-05-06 Z.II.2300/Zp/7/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ODCZYNNIKÓW POŁĄCZONA Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
282. 2014-04-29 Z.II.2300/Zp/5/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
283. 2014-04-09 Z.II.2300/Zp/4/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DEFIBRYLATORA Z KARDIOWERSJĄ I KARDIOTOKOGRAFU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
284. 2014-03-11 Z.II.2300/Zp/3/2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH, PUDEŁEK DO LICZENIA IGIEŁ I MAT ANTYPOŚLIZGOWYCH UTRZYMUJĄCYCH NARZĘDZIA NA STERYLNYM OBŁOŻENIU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
285. 2014-02-07 Z.II.2300/Zp/2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONYWANIE OBSLUGI TECHNICZNEJ, NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDOW SAMOCHODOWYCH SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
286. 2014-01-23 Z.II.2300/Zp/1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA PIECZYWA DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
287. 2013-12-12 Z.II.2300/Zp/35/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE TERMICZNE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ SZPITAL POWIATOWY IM. PCK W NISKU szczegóły
288. 2013-12-10 Z.II.2300/Zp/34/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
289. 2013-11-19 Z.II.2300/Zp/33/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
290. 2013-11-18 Z.II.2300/Zp/32/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ, PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
291. 2013-11-07 Z.II.2300/Zp//32/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA OPTYKI LAPAROSKOPOWEJ O ŚREDNICY 10 mm, KĄCIE WIDZENIA 0º, AUTOKLAWOWALNEJ, SZEROKOKĄTNEJ, PRACUJĄCEJ W SYSTEMIE HD WRAZ ZE ŚWIATŁOWODEM O ŚREDNICY 4,8 MM I DŁUGOŚCI 300 cm DO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA GY-X-3502 DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
292. 2013-10-31 Z.II.2300/Zp/31/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
293. 2013-10-23 Z.II.2300/Zp/30/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE TERMICZNE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ SZPITAL POWIATOWY IM. PCK W NISKU szczegóły
294. 2013-10-10 Z.II.2300/Zp/29/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I EKSPLOATACYJNEJ SYSTEMU PARKINGOWEGO, DRZWI AUTOMATYCZNYCH, KLIMATYZATORÓW ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ szczegóły
295. 2013-10-10 Z.II.2300/Zp/28/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
296. 2013-10-08 Z.II.2300/Zp/27/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, ZAKUP I MONTAŻ WINDY W BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W NISKU szczegóły
297. 2013-09-26 Z.II.2300/Zp/26/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA AMBULANSU RATUNKOWEGO TYPU C Z ZABUDOWĄ CZĘŚCI MEDYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK. W NISKU szczegóły
298. 2013-09-17 Z.II.2300/Zp/25/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
299. 2013-09-17 Z.II.2300/Zp/24/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
300. 2013-08-22 176/19/08/2013/N/Nisko PRZETARG NIEOGRANICZONY USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
301. 2013-08-13 Z.II.2300/Zp/23/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA BŁON RTG, ODCZYNNIKÓW I KOPERT DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
302. 2013-08-05 Z.II.2300/Zp/22/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
303. 2013-07-22 Z.II.2300/Zp/20/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY WYBÓR BANKU PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ BANKOWĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły
304. 2013-07-16 Z.II.2300/Zp/19/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W NISKU, UL. WOLNOŚCI 54 szczegóły
305. 2013-07-10 Z.II.2300/Zp/18/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM ZWŁOK ZMARŁEGO PACJENTA DO WYDANIA OSOBOM UPRAWNIONYM DO JEGO POCHOWANIA ORAZ POMOC PRZY WYKONYWANIU SEKCJI ZWŁOK WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ PROSEKTORIUM szczegóły
306. 2013-07-03 Z.II.2300/Zp/17/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE PRZEGLĄDU ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 4 SZT. AMBULANSÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPZZOZ W NISKU Z DOJAZDEM DO ZAMAWIAJĄCEGO szczegóły
307. 2013-07-01 Z.II.2300/Zp/16/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ULTRASONOGRAFU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
308. 2013-06-27 Z.II.2300/Zp/14/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
309. 2013-06-20 Z.II.2300/Zp/15/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WYPOSAŻENIU SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
310. 2013-06-07 Z.II.2300/Zp/13/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE TERMICZNE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ SZPITAL POWIATOWY IM. PCK W NISKU szczegóły
311. 2013-06-07 Z.II.2300/Zp/12/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO LUB POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 1 500 000 ZŁ NA OKRES SPŁATY 60 M-CY Z 12 MIESIĘCZNYM OKRESEM KARENCJI W SPŁACIE KAPITAŁU DLA SPZZOZ W NISKU szczegóły
312. 2013-05-23 Z.II.2300/Zp/11/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
313. 2013-04-30 Z.II.2300/Zp/10/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
314. 2013-04-17 Z.II.2300/Zp/9/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DETALICZNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU WRAZ Z USŁUGĄ MYCIA NADWOZI POJAZDÓW szczegóły
315. 2013-03-18 Z.II.2300/Zp/8/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
316. 2013-03-15 Z.II.2300/Zp/7/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
317. 2013-02-26 Z.II.2300/Zp/5/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO DLA POTRZEB LABALATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
318. 2013-02-22 Z.II.2300/Zp/6/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
319. 2013-02-20 Z.II.2300/Zp/4/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA FARTUCHÓW OPERACYJNYCH, ZESTAWÓW OPERACYJNYCH, OSŁON NA APARAT RTG, RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH I ZESTAWÓW OPATRUNKOWYCH DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
320. 2013-01-11 Z.II.2300/Zp/1/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA PIECZYWA DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
321. 2012-12-10 Z.II.2300/Zp/234/2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU szczegóły
322. 2012-10-30 285/24/10/2012/N/Nisko PRZETARG NIEOGRANICZONY USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU szczegóły