www.szpital-nisko.pl

 

S T A T U T

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

nadany uchwałą NR XXI/108/2016 Rady Powiatu Niżańskiego z 22 marca 2016 r.

Do pobrania:

Statut