www.szpital-nisko.pl

 

R E G U L A M I N  O R G A N I Z A C Y J N Y

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

Do pobrania:

Regulamin organizacyjny

Uchwała Nr 14/2017

Zarządzenie Nr 31/2018

Zarządzenie Nr 41/2018 - zmiana cennika

Zarządzenie Nr 5/2019 - zmiana cennika