www.szpital-nisko.pl

Kadra zarządzająca


Roman Ryznar - Pełniący obowiązki Dyrektora

Kieruje działalnością szpitala i reprezentuje go na zewnątrz.

 


lek. Stanisław Grzybowski - Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją świadczeń zdrowotnych i przestrzeganiem stanu sanitarno-epidemiologicznego w zakładzie.Elżbieta Różańska - Główna Księgowa 

Sprawuje nadzór nad gospodarką finansową zakładu.