www.szpital-nisko.pl

Spis telefonów

  

Szpital Powiatowy im. Polskiego Czerwonego Krzyża
37-400 Nisko   ul. Kościuszki 1

 
 
Sekretariat 15 / 8416703
Fax 15 / 8416704
Z-ca dyrektora ds. opieki zdrowotnej 15 / 8416702
Główna księgowa 15 / 8416706
Pielęgniarka ds. zakażeń 15 / 8416705
Inspektor BHP 15 / 8416782
 
Dział Administracyjno-Personalny
Kierownik 15 / 8416717
Kadry
Rozliczenia i statystyka medyczna
15 / 8416711
15 / 8416714
Ruch Chorych 15 / 8416716
Archiwum 15 / 8416715
   
Dział Ekonomiczno-Finansowy  
Kierownik 15 / 8416707
Płace 15 / 8416708
Kasa 15 / 8416710
   
Dział Techniczny i Obsługi  
Kierownik 15 / 8416701
Zaopatrzenie 15 / 8416712
Zamówienia publiczne, Transport 15 / 8416779
Kuchnia 15 / 8416723
Grupa sprzątająca 15 / 8416725
   
Oddział Wewnętrzny I  
Ordynator 15 / 8416761
Gabinet lekarski 15 / 8416762
   
Oddział Wewnętrzny II
Ordynator 15 / 8416768
Gabinet lekarski 15 / 8416769
 
Oddział Chirurgiczny
Ordynator 15 / 8416739
Gabinet lekarski (chirurgia) 15 / 8416740
Gabinet lekarski (ortopedia) 15 / 8416797
 
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Ordynator 15 / 8416748
Gabinet lekarski 15 / 8416749
   
Oddział Noworodkowy
Ordynator 15 / 8416760
Dyżurka położniczo-noworodkowa 15 / 8416757
 
Poradnia Neonatologiczna
Gabinet                                                                                                            15 / 8416733

Oddział Dziecięcy
Ordynator 15 / 8416734
Gabinet lekarski 15 / 8416735
Izba przyjęć 15 / 8416738
 
Dział Pomocy Doraźnej z Izbą Przyjęć
CPR 15 / 8416781
Izba Przyjęć – Rejestracja 15 / 8416732
 
Laboratorium Analityczne
Kierownik 15 / 8416776
Serologia 15 / 8416774
 
Pracownie
USG 15 / 8416727
Endoskopia 15 / 8416728
RTG 15 / 8416729
Gabinet Rehabilitacji 15 / 8416780
 
Apteka 15 / 8416726

 

 

Przychodnia Specjalistyczna
37-400 Nisko   ul. Wolności 54
 
 
Rejestracja ogólna 15 / 8416800
Poradnia gruźlicy i chorób płuc – rejestracja 15 / 8416802
Poradnia kardiologiczna  15 / 8416750
Poradnia K – rejestracja 15 / 8416806
Poradnia chirurgiczna 15 / 8416800
Poradnia urologiczna 15 / 8416800
Poradnia urazowo-ortopedyczna 15 / 8416800
Poradnia endokrynologiczna 15 / 8416818
Pracownia fizykoterapii 15 / 8416820
Pracownia RTG 15 / 8416822
Poradnia leczenia uzależnień 15 / 8416831
Poradnia alergologiczna, gastrologiczna, onkologiczna 15 / 8416832
Poradnia diabetologiczna 15 / 8416836