www.szpital-nisko.pl
6 maja 2019 :: Życzenia z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Pielęgniarza.
Z okazji przypadającego na dzień 12 maja Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Pielęgniarza i Położnej, składamy Pielęgniarkom i Położnym pracującym w SPZZOZ w Nisku podziękowania za trud pracy i uznanie za codziennie podejmowane wyzwania na rzecz pacjentów.
Dzięki Waszej wiedzy i umiejętnościom nasi pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, a matki oczekujące przyjścia na świat poczętych dzieci spokojnie przeżywać ten  szczególny czas i cieszyć się każdym nowym życiem.
Dziękujmy za odpowiedzialność i szlachetne postawy moralne w Waszej trudnej pracy.
Życzymy Wam wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz zadowolenia pacjentów ze sprawowanej nad nimi opieki.

Dyrekcja SPZZOZ w Nisku