www.szpital-nisko.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SPZZOZ w Nisku jest Marek Kurlej z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 15 841 67 85 oraz iod@szpital-nisko.pl