www.szpital-nisko.pl

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Izbie Przyjęć, oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych. więcej

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego:
w Poradni Gastroenterologicznej i wykonywanie badań endoskopowych w Pracowni Endoskopii, w Poradni Neurologicznej, w Poradni Chirurgii Onkologicznej, w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Tomografii Komputerowej wraz z pełnieniem obowiązków koordynatora. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
konsultacji psychologicznych dla pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Nisku więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu badań diagnostycznych:
rezonans magnetyczny wraz z opisem dla pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Nisku. więcej