www.szpital-nisko.pl

Informacja dla osób posiadających trudność w komunikowaniu się

Lokale do wynajęcia

Konkurs na udzielenie świadczeń
z zakresu położnictwa i ginekologii w oddziale ginekologiczno-położniczym i/lub w poradni K. więcej

Konkurs na udzielenie świadczeń
z zakresu chirurgii w oddziale chirurgicznym i/lub poradni chirurgicznej więcej

Kryształowe Serce dla pielęgniarek SPZZOZ w Nisku